4D ULTRASONOGRAFİ CİHAZI

Cihaz ile yapılacak ultrasonografik işlemler listesi :

* Tiroid ultrasonografisi

*Parotis (Tükrük bezi) ultrasonografisi

*Boyun ultrasonografisi

*Orbita (Göz) ultrasonografisi

*Yüzeysel ultrasonografi

*Batın ultrasonografisi

*Hepatobilier (Safra yolları) ultrasonografisi

*Üriner sistem (İdrar yolları) ultrasonografisi

*Renal (Böbrek) ultrasonografisi

*Pelvik (Alt batın) ultrasonografisi

*Meme ultrasonografisi

*Toraks (Akciğer) ultrasonografisi

*Eklem (Omuz, diz, kalça vb.) ultrasonografisi

*Skrotal (testis) ultrasonografisi

*Obstetrik (Gebelik) ultrasonografisi

*Pediatrik kalça ultrasonografisi

*Pediatrik transfontanel (Beyin) ultrasonografisi

 

 

Cihaz ile yapılacak Renkli Doppler ultrasonografik işlemler listesi :

*Tiroid Renkli Doppler ultrasonografi

*Karotis (Şah damarı) ve Vertebral arter Renkli Doppler ultrasonografi

*Orbita (Göz) Renkli Doppler ultrasonografi

*Portal ven ( Karaciğer toplar damarı) Renkli Doppler ultrasonografi

*Renal arter (Böbrek atar damarı) Renkli Doppler ultrasonografi

*Abdominal aorta Renkli Doppler ultrasonografi

*Pelvik (Alt batın) Renkli Doppler ultrasonografi

*Kitleye yönelik Renkli Doppler ultrasonografi

* Üst extremite venöz sistem ( Kolların toplar damarlarına yönelik) Renkli Doppler ultrasonografi

*Üst extremite arteryel sistem ( Kolların atar damarlarına yönelik) Renkli Doppler ultrasonografi

*Alt extremite venöz sistem ( Bacakların toplar damarlarına yönelik) Renkli Doppler ultrasonografi

*Alt extremite arteryel sistem ( Bacakların atar damarlarına yönelik) Renkli Doppler ultrasonografi

*Skrotal (Testis)  Renkli Doppler ultrasonografi

*Obstetrik (Gebelik)  Renkli Doppler ultrasonografi

 

Cihaz ile yapılacak Ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler listesi :

*Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi

*Perkutan kitle (Lenf bezi, tükrük bezi vb.) ince iğne aspirasyon biyopsileri

*Meme tru-cut biyopsisi

*Ultrasonografi eşliğinde meme kitlesine tel ile işaretleme

*Perkutan kist (Meme, karaciğer, böbrek) aspirasyonu

*Perkutan abse drenajı

*Perkutan nefrostomi

*Pekutan plevral effüzyon (akciğer zarında sıvı birikimi) aspirasyonu

*Perkutan ascit (karın zarında sıvı artışı) aspirasyonu

*Perkutan karaciğer parankim tru-cut biyopsisi

*Perkutan karaciğer kitle tru-cut biyopsisi

 

 

MAMOGRAFİ CİHAZI

 

Cihaz ile yapılacak Mamografik-Girişimsel işlemler listesi :

*Periyodik meme taraması (40 yaş sonrasında)

*Meme kitlesi tanı ve takibi

*Ultrasonografi ile saptanamayan ancak Mamografi ile görüntülebilen kitle_mikrokalsifikasyonların perkutan tel ile işaretlenmesi

Arapsuyu Mah. Atatürk Bulvarı, No:23 Gökay Plaza, 1. Kat. D.1-2 Konyaaltı Antalya

Bizi Arayabilirsiniz

Bizi Arayabilirsiniz

0242 344 5050

Bize Yazabilirsiniz

Bize Yazabilirsiniz

bilgi@clinicantalya.com

Online İşlemler

Online İşlemler

Online Rzervasyon